568 821 725

Auditorské služby


Provádíme celé spektrum auditorských a ověřovacích služeb
nezávazná poptávka arrow white arrow blue
arrow down

Statutární audit

V rámci statutárního auditu je ověřována rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce a výroční zpráva u klientů, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá z platných právních předpisů. Postavení a činnost auditorů, podmínky pro poskytování auditorských služeb a základní principy statutárního auditu jsou upraveny v zákoně č. 254/2000 Sb., o auditorech.

Průběžný audit 

Průběžný audit je určen pro Vás, kteří preferujete častější průběžnou spolupráci auditora s účetní jednotkou s okamžitým řešením možných nejasností v účetnictví či daňové problematice. Po dohodě s klientem je vydáváno stanovisko auditora k průběžným výsledkům účetnictví.

Dobrovolný audit 

Tato služba je určena těm z Vás, u nichž povinnost ověření účetní závěrky nevyplývá z platných právních předpisů, ale požadujete komplexní ověření účetnictví. Auditorský postup je totožný se statutárním auditem včetně plánování, provedení a výsledků auditu.

Audit části účetní závěrky 

Dle Vašich potřeb můžeme pro Vás vypracovat také speciální názor auditora na některé vybrané okruhy účetní závěrky. Ověřování je obvykle prováděno jako doplněk statutárního auditu, nad rámec výběrů tohoto auditu. Úroveň významnosti se stanoví po dohodě s klientem. 

Výsledkem poskytované služby je dopis vedení účetní jednotce, který obsahuje podrobný popis zjištěných skutečností.

Audit vnitřních kontrol

Cílem této služby je ověření fungování vnitřních kontrol tj. Vašich předpisů, metod a postupů pro správné předávání informací do účetního systému.

Vyjádření k vnitřním kontrolám je formulováno v dopise vedení účetní jednotce, ve kterém jsou popsány zjištěné skutečnosti a navrženy možné způsoby vylepšení.

Audit účetního software 

V této oblasti se zaměřujeme na prověrku informačního systém používaného pro vedení účetnictví a navazujících agend Vaší organizace zaměřenou na splnění požadavků zákona o účetnictví.

Nezávazná poptávka

Máte zájem o naše služby, nebo se chcete dozvědět podrobnosti?
Budeme rádi, když nás budete kontaktovat prostřednictvím formuláře níže.

 

Na Vaší poptávku odpovíme do 48 hodin od jejího obdržení.
K dispozici jsme Vám též na telefonním čísle 283 911 136

Odeslatarrow white